Naszyjnik miłosiernych jak Ojciec

ks. Włodzimierz Lewandowski

publikacja 08.10.2015 22:02

Papieski Komitet d/s Krzewienia Nowej Ewangelizacji przygotował pomoce duszpasterskie na Jubileusz Miłosierdzia. Autorzy chcą dać narzędzia do osobistej medytacji, katechezy, animacji spotkań i wspólnej modlitwy.

Naszyjnik miłosiernych jak Ojciec Wydawnictwo Św. Stanisława BM

„Są chwile, w których jeszcze mocniej jesteśmy wzywani, aby utkwić wzrok w miłosierdziu, byśmy sami stali się skutecznym znakiem działania Ojca” (MV 2). Ten czas nadchodzi. Do otwarcia Jubileuszu pozostało niespełna dwa miesiące. Co zrobić, by Jubileusz rzeczywiście stał się czasem łaski? By na mocne wezwanie odpowiedzieć całym sercem? By jubileuszowe pielgrzymowanie dotarło do głębi serca? By przeżyty czas przyniósł owoce na miarę daru?

Te pytania z pewnością towarzyszyły Papieskiej Radzie ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji, której Franciszek powierzył przygotowanie Jubileuszu. Owocem refleksji i podjętego trudu jest osiem tomików pomocy duszpasterskich, mających pomóc w przygotowaniu i przeżyciu Jubileuszu Miłosierdzia. Włoska edycja nazwała je Naszyjnikiem Miłosiernych jak Ojciec. W języku polskim lepiej zabrzmi Przewodnik. Zresztą chyba taki był zamysł autorów.

Mamy zatem osiem pozycji:

  1. Celebracje Miłosierdzia;
  2. Psalmy o Miłosierdziu;
  3. Przypowieści o Miłosierdziu;
  4. Miłosierdzie u Ojców Kościoła;
  5. Papieże i miłosierdzie;
  6. Święci w Miłosierdziu;
  7. Uczynki miłosierdzia względem duszy i ciała;
  8. Spowiedź – sakrament Miłosierdzia.

Cel publikacji został jasno określony. Dać duszpasterzom i wiernym narzędzia do osobistej medytacji, przygotowania spotkań, katechezy i animacji wspólnej modlitwy. Także być pomocą w przygotowaniu oryginalnych inicjatyw Roku Świętego. Wspominając ostatnie autorzy prawdopodobnie mieli na myśli nie tylko celebracje, także – a może przede wszystkim – znak „Jubileuszowy” Ojca świętego, którym ma być świadectwo dzieł miłosierdzia. Franciszek pragnie, by tę jego inicjatywę podjęły wszystkie diecezje i wspólnoty. Tom siódmy może stanowić szczególną pomoc. Ale na początku nas interesować będzie tom pierwszy. Głównie ze względu na obrzęd otwarcia i zamknięcia Bramy Miłosierdzia i cenne wskazówki dla celebracji liturgii w naszych wspólnotach.

Mając na względzie wagę wydarzenia jakim jest Jubileusz Miłosierdzia, postanowiliśmy zaprezentować naszym czytelnikom wszystkie tomy pomocy. W najbliższym czasie pojawi się omówienie pierwszego. Dzięki życzliwości polskiego wydawcy – Wydawnictwa Św. Stanisława BM z Krakowa – na naszych stronach opublikowane zostaną także ich krótkie fragmenty.

Mamy nadzieję, że po „koralikową” serię sięgną nie tylko duszpasterze. Zachętą niech będzie modlitwa, jaką biskupi odmówią przed rozpoczęciem procesji do Bramy Miłosierdzia:

„Boże, Dawco prawdziwej wolności, Ty chcesz, z wszystkich ludów utworzyć jeden lud wolny, spraw, aby Twój Kościół ciesząc się wolnością jaśniej ukazał się światu jako powszechny sakrament zbawienia i urzeczywistniał wśród ludzi tajemnicę Twojej miłości. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.”