Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Środa
28 Maja 2014r.

Katolicy rzymscy:

6. tydzień wielkanocny
Wspomnienia: Wilhelma (m)
Rozważania:

Grekokatolicy:

Św. ojca naszego PACHOMIUSZA WIELKIEGO

Prawosławni:

Oddanie święta Paschy
święci dnia: Dymitr, królewicz Uhlicza i Moskwy; mnich Eufrozyn Pskowski; Izajasz, biskup rostowski; mnich Pachomiusz Nierechski; mnich Pachomiusz Wielki Egipski; mnich Serapion Pskowski

Luteranie:

-

Żydzi:

JOM  JERUSZALAIM  (Dzień Jerozolimy)

Muzułmanie:

-