Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Wtorek
22 Lipca 2014r.

Katolicy rzymscy:

16. tydzień zwykły
Rozważania:
Propozycje śpiewów - 22 lipca »
Świętej Marii Magdaleny. Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.

Grekokatolicy:

Św. męczennika PANKRACEGO, biskupa Tauromenii

Luteranie:

Dzień Marii Magdaleny

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-