Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Piątek
19 Grudnia 2014r.

Katolicy rzymscy:

3. tydzień Adwentu
Rozważania:

Grekokatolicy:

Św. ojca naszego MIKOŁAJA, arcybiskupa Miry w Licji, cudotwórcy

Prawosławni:

Świętego Mikołaja arcybiskupa Mirry Licyjskiej i cudotwórcy (ok 345)
święci dnia: Mikołaj, arcybiskup Miry Licyjskiej

Luteranie:

-

Żydzi:

CHANUKA  (Święto Świateł)

Muzułmanie:

Dzień Modlitwy