Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Niedziela
10 Lipca 2016r.

Katolicy rzymscy:

XV Niedziela Zwykła
LG: III tydzień psałterza
Rozważania:
XV Niedziela Zwykła »
Bądź miłosiernym samarytaninem dzisiaj. Komentarze do liturgii i modlitwa wiernych.
Propozycje śpiewów - XV Niedziela Zwykła »
Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.
Być z bliźnim »
Sześć propozycji niedzielnej homilii. Również do osobistej refleksji nad czytaniami mszalnymi.
Całym sobą »
Wideo komentarz do liturgii XV Niedzieli Zwykłej.
Bliźniego jak siebie samego »
Garść uwag do czytań na XV niedzielę zwykłą roku C z cyklu „Biblijne konteksty”.
Miłość w praktyce »
Zatrzymaj się na chwilę. Komentarz wideo do liturgii XV Niedzieli Zwykłej.
Miłosierdziem uobecniamy Miłosiernego Chrystusa »
15 Niedziela zwykła, rok C (Pwt 30,10–14; Kol 1,15–20; Łk 10,25–37)
XV NIEDZIELA ZWYKŁA - ROK C »
Komentarze biblijne do czytań liturgicznych.

Grekokatolicy:

Św. ojca naszego SAMSONA GOŚCINNEGO. + Bł. męczennika Leonida Fiodorowa i + Bł. biskupa męczennika Mikołaja Czarneckiego

Prawosławni:

NIEDZIELA III PO PIĘĆDZIESIĄTNICY. Wszystkich świętych Ziemi Białoruskiej, Pskowskiej, Nowogródzkiej.
święci dnia: Dionizy, biskup Połocka; mnich Jerzy Iberyjczyk; mnich Marcin z Turowa; Joanna

Luteranie:

Niedziela 7. po Trójcy Świętej

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-