Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Piątek
27 Stycznia 2017r.

Katolicy rzymscy:

3. tydzień zwykły
Rozważania:

Grekokatolicy:

ZAKOŃCZENIE UROCZYSTOŚCI TEOFANII. - ŚWIĘTYCH OJCÓW ZABITYCH NA SYNAJU I RAITHO. Odejście św. równej apostołom NINY, Oświecicielki Gruzji

Prawosławni:

-

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

Dzień Modlitwy