Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Piątek
10 Lutego 2017r.

Katolicy rzymscy:

6. tydzień zwykły
Rozważania:

Grekokatolicy:

w. ojca naszego EFREMA SYRYJCZYKA

Prawosławni:

Ikony Matki Bożej "Sumorina" z Totmy
Wyznawcy Leoncjusza Jabłeczyńskiego, archim. Michajłowski
święci dnia: mnich Efrem z Torżka; mnich Efrem Syryjczyk; mnich Teodozy z Totmy; Izaak Syryjczyk, biskup Niniwy; mnich Leoncjusz (Stasiewicz) z Tarnogrodu; Palladiusz Pustelnik

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

Dzień Modlitwy