Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Niedziela
26 Marca 2017r.

Katolicy rzymscy:

IV Niedziela Wielkiego Postu
LG: IV tydzień psałterza
Rozważania:
IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - ROK A »
Komentarze biblijne do czytań liturgicznych.
Teraz już widzę »
Garść uwag do czytań na IV niedzielę Wielkiego Postu roku A z cyklu „Biblijne konteksty”.
Dar wiary »
Siedem propozycji niedzielnej homilii. Również do osobistej refleksji nad czytaniami mszalnymi.
Propozycje śpiewów - IV Niedziela Wielkiego Postu »
Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.
IV Niedziela Wielkiego Postu »
Chrystus rozjaśnia ciemności grzechu. Komentarze do liturgii i modlitwa wiernych.

Grekokatolicy:

Przeniesienie Relikwii św. ojca naszego NICEFORA, patriarchy Konstantynopola

Prawosławni:

IV Niedziela Wielkiego Postu
Św. Jana Klimaka
święci dnia: Nicefor, patriarcha Konstantynopola; męcz. Sawin; męcz. Afrykan z Afryki; męcz. Terencjusz z Afryki

Luteranie:

Niedziela 4. Pasyjna (Laetare - Radujcie się)

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-