Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Wtorek
5 Grudnia 2017r.

Katolicy rzymscy:

1. tydzień Adwnetu
Wspomnienia: Św. Saby (mn)
Rozważania:

Grekokatolicy:

Po-święto Wprowadzenia Bogurodzicy. - Św. apostoła FILEMONA, z 70-ciu i towarzyszy i świętych męczenników CECYLII, WALERIANA i TYBURCJUSZA

Prawosławni:

święci dnia: spraw. Michał Żołnierz; Michał, książę twerski; ap. Archip; ap. Filemon; męcz. Appia; mniszka Paraskiewa (Matijeszyna)

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-