Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Poniedziałek
12 Lutego 2018r.

Katolicy rzymscy:

6. tydzień zwykły
Wspomnienia: Św. Melecjusza (bp)
Rozważania:

Grekokatolicy:

Św. męczennika HIPOLITA, kapłana rzymskiego. Świętych ojców naszych i wielkich arcybiskupów: BAZYLEGO WIELKIEGO, GRZEGORZA TEOLOGA i JANA ZŁOTOUSTEGO

Prawosławni:

Tydzień ciągły – bez postu (maslenica).
święci dnia: Bazyli Wielki, arcybiskup Cezarei Kapadockiej; Jan Chryzostom, arcybiskup Konstantynopola; Grzegorz Teolog, arcybiskup Konstantynopola; Piotr, król bułgarski

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-