Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Środa
6 Czerwca 2018r.

Katolicy rzymscy:

9. tydzień zwykły
Wspomnienia: Św. Norberta (bp)
Rozważania:

Grekokatolicy:

Św. ojca naszego SYMEONA z Dziwnej Góry

Prawosławni:

święci dnia
▫ mnich Nicetas Stylita
▫ mnich Symeon Stylita Młodszy

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-