Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Wtorek
28 Maja 2019r.

Katolicy rzymscy:

6. tydzień Wielkanocy
Rozważania:

Grekokatolicy:

Św. ojca naszego PACHOMIUSZA WIELKIEGO

Prawosławni:

święci dnia
▫ Dymitr, królewicz Uhlicza i Moskwy
▫ mnich Eufrozyn Pskowski
▫ Izajasz, biskup rostowski
▫ mnich Pachomiusz Nierechski
▫ mnich Pachomiusz Wielki Egipski
▫ mnich Serapion Pskowski

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-