Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Środa
29 Maja 2019r.

Katolicy rzymscy:

6. tydzień Wielkanocy
Rozważania:

Grekokatolicy:

Św. ojca naszego TEODORA UŚWIĘCONEGO, ucznia św. Pachomiusza

Prawosławni:

Zakończenie święta Połowy Okresu Pięćdziesiątnicy.
święci dnia
▫ mnich Efrem Perekomski
▫ męcz. Krescencja z Rzymu
▫ męcz. Modest z Rzymu
▫ męcz. Wit
▫ męcz. Aleksander, patriarcha Jerozolimy

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-