Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Czwartek
13 Czerwca 2019r.

Katolicy rzymscy:

10. tydzień zwykły
Rozważania:
Propozycje śpiewów - 13 czerwca »
Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.

Grekokatolicy:

Św. apostoła Hermesa

Prawosławni:

święci dnia
▫ męcz. Antoni z Wilna
▫ męcz. Atanazy z Brześcia, ihumen
▫ Cyryl, biskup Turowa
▫ Dionizy, biskup Połocka
▫ mnich Elizeusz z Ławryszewa
▫ Eufrozyna, ihumenia Połocka
▫ męcz. Eustachy z Wilna
▫ męcz. Gabriel z Zabłudowa
▫ męcz. Hermes z Komany
▫ męcz. Jan z Wilna
▫ Jerzy (Konisski), abp Mohylewa i Białorusi
▫ spraw. Julianna, księżna olszanska
▫ Laurencjusz, biskup Turowa
▫ Makary, ihumen Pińska
▫ mnich Marcin z Turowa
▫ Menas, biskup Połocka
▫ Rościsław, wlk. ks. Kijowa i Smoleńska
▫ Symeon, biskup Połocka
▫ spraw. Zofia, księżna słucka
▫ Jan z Kormy
▫ ap. Hermas

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-