Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Środa
19 Czerwca 2019r.

Katolicy rzymscy:

11. tydzień zwykły
Wspomnienia: Św. Romualda (o)
Rozważania:

Grekokatolicy:

ŚWIĘTA TEOFANIA PANA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA

Prawosławni:

święci dnia
▫ mnich Hilarion Nowy

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-