Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Sobota
22 Czerwca 2019r.

Katolicy rzymscy:

11. tydzień zwykły
Rozważania:

Grekokatolicy:

Po-święto Teofanii. - Św. męczennika POLIEUKTA

Prawosławni:

Zakończenie święta Pięćdziesiątnicy.
święci dnia
▫ mnich Cyryl znad Jeziora Białego
▫ Cyryl, arcybiskup Aleksandrii
▫ mnich Kolumba z Iony
▫ męcz. Tekla z Persji
▫ męcz. Marta z Persji
▫ męcz. Maria z Persji

Luteranie:

-

Żydzi:

Szabat

Muzułmanie:

-