Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Piątek
26 Lipca 2019r.

Katolicy rzymscy:

16. tydzień zwykły
Rozważania:

Grekokatolicy:

Św. Archanioła GABRIELA i św. ojca naszego STEFANA Sabbaity

Prawosławni:

Sobór Archanioła Gabriela. Św. mnicha wyznawcy Serafina (Zahorowskiego) (1943).
święci dnia
▫ mnich Jakub Niecwietow
▫ arch. Gabriel
▫ Julian, biskup Cenomani

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

Dzień Modlitwy