Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Środa
2 Października 2019r.

Katolicy rzymscy:

26. tydzień zwykły
Rozważania:
Świętych Aniołów Stróżów »
Komentarze biblijne do czytań liturgicznych.

Grekokatolicy:

Po-święto Podwyższenia. - Świętych męczenników TROFIMA, SABACJUSZA i DORYMEDONTA

Prawosławni:

święci dnia
▫ męcz. Atanazy
▫ Dawid, książę jarosławski
▫ Igor, wielki książę czernihowski i kijowski
▫ Teodor, książę smoleński
▫ męcz. Zozym Pustelnik

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-