Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Niedziela
6 Października 2019r.

Katolicy rzymscy:

XXVII Niedziela Zwykła
LG: III tydzień psałterza
Wspomnienia: Św. Brunona (z)
Rozważania:
XXVII Niedziela Zwykła »
Chrystus przymnaża wiary. Komentarze do liturgii i modlitwa wiernych.
Propozycje śpiewów - XXVII Niedziela Zwykła »
Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.
Służyć z pokorą »
Sześć propozycji niedzielnej homilii. Również do osobistej refleksji nad czytaniami mszalnymi.
Służyć z pokorą »
Komentarz wideo do liturgii XXVII Niedzieli Zwykłej.
Wierzyć to znaczy... »
Garść uwag do czytań na XXVII niedzielę zwykłą roku C z cyklu „Biblijne konteksty”.
Nie widzę, ale wierzę »
Zatrzymaj się na chwilę. Komentarz wideo do liturgii XXVII Niedzieli Zwykłej.
Pokorni słudzy »
27 Niedziela zwykła, rok C (Ha 1,2n; 2,2nn; 2 Tm 1,6–8.13–14; Łk 17,5–10)
XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA - ROK C »
Komentarze biblijne do czytań liturgicznych.

Grekokatolicy:

∑ POCZĘCIE CZCIGODNEGO CHWALEBNEGO PROROKA I POPRZEDNIKA PAŃSKIEGO JANA CHRZCICIELA

Prawosławni:

NIEDZIELA XVI PO PIĘĆDZIESIĄTNICY.
święci dnia
▫ męcz. Andrzej z Syrakuz
▫ męcz. Antonin z Syrakuz
▫ Innocenty, metropolita moskiewski
▫ męcz. Jan z Syrkauz
▫ męcz. Piotr
▫ męcz. Raisa

Luteranie:

Niedziela 16. po Trójcy Świętej
Dziękczynne Święto Żniw

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-