XXVII Niedziela Zwykła

Chrystus przymnaża wiary. Komentarze do liturgii i modlitwa wiernych.

Wprowadzenie do liturgii

Wzywamy Chrystusa w tej Eucharystii, bo On przymnaża wiary i czyni nas zdolnymi do wzięcia udziału w szerzeniu Ewangelii. Prośmy Pana o dar wiary, bo z niej wypływa wszelkie dobro i pokorna służba dla bliźnich będących w potrzebie.

Świadomi swych grzechów pokornie stańmy przed Panem, prośmy o przebaczenie, abyśmy mogli innym miłosierdzie okazać.

Wprowadzenie do liturgii słowa

Słuchajmy słowa Bożego, aby pomnożyła się nasza wiara, która rodzi uczynki życia wiecznego. Słuchajmy słowa, które odbiera nam strach, a daje ducha mocy, miłości i trzeźwego myślenia.

Modlitwa wiernych

Obdarowani miłosierdziem Pana i ubogaceni Jego słowem, błagajmy o duchowe dary, które czynią ludzi wiarygodnymi świadkami Ewangelii.

  1. Prośmy Pana za Kościół, aby budził wiarę wśród ludzi przez skuteczne głoszenie słowa i świadectwo dawane Ewangelii.
  2. Prośmy za papieża Franciszka, aby umacniał swych braci w wierze.
  3. Prośmy za wszystkich, którzy oczekują na pomoc bliźnich, aby doświadczyli, że chrześcijanie widzą w nich samego Chrystusa.
  4. Prośmy za kierujących państwami, aby Bóg wspierał ich wysiłki w walce z głodem, chorobami i katastrofami żywiołowymi.
  5. Prośmy, aby zmarli doznali miłosierdzia od Boga i mogli oglądać Jego wieczną chwałę.
  6. Prośmy za nas samych, abyśmy byli ludźmi mocnej wiary i miłosierdzia wobec bliźnich.

Boże, który wysłuchujesz modlitwy, przymnażasz wiary i okazujesz miłosierdzie, przyjmij błagania, jako wyraz naszego zaufania Tobie, który jesteś wszechmogący i dobry. Prosimy przez Chrystusa Pana naszego.


Przed prefacją

Ubogaceni przez dary pochodzące od Wszechmogącego, wznieśmy dziękczynną modlitwę do Stwórcy i Pana za Jego dobro, miłosierdzie i Jezusa Chrystusa, który może przymnożyć nam wiary.

Przed rozesłaniem

Bóg nam błogosławi na drogę wiary i miłosierdzia. Niech Jego moc sprawia w nas cud wiary dojrzałej, byśmy na jej fundamencie oparci, mogli świadczyć o Bogu dziełami miłości. 

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

« » Maj 2022
N P W Ś C P S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Reklama

Pobieranie... Pobieranie...

Reklama

Reklama