Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Czwartek
12 Grudnia 2019r.

Katolicy rzymscy:

2. tydzień Adwentu
Wspomnienia: NMP z Guadalupe
Rozważania:

Grekokatolicy:

Świętych męczenników PARAMONA i FILUMENA

Prawosławni:

święci dnia
▫ męcz. Habib, biskup Nekresi
▫ męcz. Filomen

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-