Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Poniedziałek
30 Grudnia 2019r.

Katolicy rzymscy:

Oktawa Narodzenia Pańskiego
Wspomnienia: Św. Eugeniusza (bp)
Rozważania:

Grekokatolicy:

Św. proroka DANIELA i trzech młodzieńców: ANANIASZA, AZARIASZA i MIZAELA

Prawosławni:

święci dnia
▫ męcz. Ananiasz Babiloński
▫ pror. Daniel

Luteranie:

-

Żydzi:

CHANUKA  (Święto Świateł)

Muzułmanie:

-