Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Sobota
4 Stycznia 2020r.

Katolicy rzymscy:

Okres Narodzenia Pańskiego
Rozważania:

Grekokatolicy:

Przed-święto Bożego Narodzenia. - Św. męczennicy JULIANNY z Nikomedii

Prawosławni:

-

Luteranie:

-

Żydzi:

Szabat

Muzułmanie:

-