Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Niedziela
5 Stycznia 2020r.

Katolicy rzymscy:

II Niedziela po Narodzeniu Pańskim
LG: II tydzień psałterza
Wspomnienia: Św. Edwarda (w)
Rozważania:
II Niedziela po Bożym Narodzeniu »
Słowo Wcielone śród nas zamieszkało. Komentarze do liturgii i modlitwa wiernych.
Propozycje śpiewów - 5 stycznia »
Druga Niedziela po Narodzeniu Pańskim. Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.
Odwieczne Słowo »
Jedenaście propozycji homilii na dzisiejszą niedzielę. Także do osobistej refleksji nad czytaniami mszalnymi.
Na początku było... co? »
Garść uwag do czytań na II niedzielę po Bożym Narodzeniu z cyklu „Biblijne konteksty”.
Jeżeli tak bardzo nas umiłował »
Jeżeli zatem Bóg tak bardzo nas umiłował, że Syna swego Jednorodzonego dał, abyśmy żyli, czy miałby nas potępić i oddać Złemu? 2. Niedziela po Narodzeniu Pańskim, rok A Syr 24,1–2.8–12; Ef 1,3–6.15–18; J 1,1–18
II NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM »
Komentarze biblijne do czytań liturgicznych.

Grekokatolicy:

Przed-święto Bożego Narodzenia. - Świętych 10 MĘCZENNIKÓW Z KRETY

Prawosławni:

-

Luteranie:

2. Niedziela po Narodzeniu Pańskim

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-