II Niedziela po Bożym Narodzeniu

Słowo Wcielone śród nas zamieszkało. Komentarze do liturgii i modlitwa wiernych.

Wprowadzenie do liturgii

W pierwszą niedzielę Nowego Boku stajemy przed Panem, Bogiem naszym, by święcić ten dzień przeznaczony nią Jego chwałę i uwielbienie. U progu tego roku złóżmy postanowienie, że nie będziemy lekceważyć żadnego dnia świętego, że bez poważnej przyczyny nie opuścimy nigdy Mszy świętej, że w dzień Pański nie będziemy wykonywać żadnych niekoniecznych prac. Niechaj każdy z nas poweźmie teraz te święte posta­nowienia w swoim sercu. A Chrystus tu dzisiaj przychodzący niechaj obdarzy nas swoją mocą, abyśmy mogli wiernie wypełnić te wielkie przy­rzeczenia.

Wprowadzenie do liturgii słowa

Mądrość Boża, którą ukazuje Stary Testament, zamieszkała wśród ludzi w Jezusie Chrystusie. On, zrodzony przed wszystkimi wiekami, objawił się światu przez swoje przyjście we Wcieleniu. W świetle tej wcielonej Mądrości człowiek może rozpoznać swoje powołanie, przeznaczenie i sens życia. Dlatego przyjęcie Chrystusa jest mądrością życia i darem Boga.

Modlitwa powszechna

Bóg jest Mądrością, która w swej dobroci obejmuje wszechświat, prośmy więc w naszych modlitwach, by wejrzał na nasze ludzkie biedy, które Słowo Wcielone przyszło dzielić z nami.

  1. Módlmy  się,  by   światłość  Chrystusa  jaśniała w  życiu  wszystkich ochrzczonych. R.   Wysłuchaj, Boże, pokornej modlitwy.
  2. Módlmy się, by Chrystus, który przychodzi do swojej własności, został przyjęty w życiu naszego narodu, w naszych domach i naszych sercach.
  3. Módlmy się, by w czasach dzisiejszych byli ludzie, którzy swoim życiem świadczą o Bożej światłości.
  4. Módlmy się za tych, którzy swoją nadzieję pokładają w dobrach materialnych, aby zrozumieli wymowę ubogich narodzin Przedwiecz­nej Mądrości.
  5. Módlmy się za zmarłych, aby zostali opromienieni oglądaniem tej światłości, którą na ziemi poznali przez wiarę.
  6. Módlmy się o światłe oczy serca dla nas tu zebranych i dla tych wszystkich, których kochamy, byśmy poznali czyni jest nadzieja na­szego chrześcijańskiego powołania.

Boże, który tak ukochałeś ziemię, że na nią posłałeś Słowo Wcielone, .daj nam modlącym się do Ciebie miłość prowa­dzącą do źródeł prawdziwej mądrości. Przez Chrystusa Pana naszego.

Przed prefacją

Dziękujemy naszemu Najlepszemu Ojcu, że w Chrystusie, Wcielonej Mądrości pozwala nam rozpoznać nasze powołanie i odnaleźć sens i radość życia.

Przed rozesłaniem

Na nasze postanowienie, że w tym roku nie zaniedbamy uczestnictwa w niedzielnej liturgii Mszy świętej, niech nas błogosławi Bóg Wszech­mogący.

 

 

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

« » Maj 2022
N P W Ś C P S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Reklama

Pobieranie... Pobieranie...

Reklama

Reklama