IV Niedziela Wielkiego Postu

Wróć synu z daleka... Komentarze do liturgii i modlitwa wiernych.

Wstęp do liturgii

Nawrócenie, to proces który trwa przez całe życie. W nawróceniu Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie zawsze czyni ku nam pierwszy krok. Jego wola jest wolą pojednania, Jego miłosierdzie leży u podstaw działań człowieka, który chce na nowo wrócić do Boga i być z Nim.

Każda Eucharystia jest to spotkanie człowieka z miłosiernym Ojcem, który ofiaruje swojego Syna – Jezusa Chrystusa na ofiarę Krzyża za nasze grzechy i całego świata. Jezus umiera po to, abyśmy my mogli narodzić się do  życia, życia z Bogiem Ojcem w Królestwie Niebieskim.

Jak marnotrawny syn wyznajmy przed Ojcem, który jest w niebie nasz grzech, abyśmy otrzymawszy przebaczenie, mogli złożyć podczas tej Eucharystii uwielbienie i dziękczynienie Bogu Ojcu, za to, że nieustannie przebacza nam nasze niewierności. 

 

Wstęp do liturgii słowa

Słowo Boże opowiada nam dzisiaj, jak naród wybrany obchodził pierwszą Paschę w Ziemi Obiecanej. Wielokrotnie i na różne sposoby naród ten doświadczał dobroci Pana. Grzeszny syn miłosiernego ojca z Ewangelii podpowiada nam, że Bóg jest Ojcem każdego narodu i każdego z nas, zawsze wyrozumiałym i zawsze czekającym na ludzkie powroty.

Z wiarą otwórzmy się na słowo dobrego Boga, skierowane do każdego  z nas.

Modlitwa wiernych

Do Boga, który przez Jezusa Chrystusa okazuje światu swoje miłosierdzie, zanieśmy wspólne prośby i błagania.

  1. Módlmy się za Kościół Boży, by swoją postawą i działalnością przynaglał wątpiących i zwlekających z sakramentem pojednania do głębokiego przeżycia świąt wielkanocnych. Ciebie prosimy.
  2. Módlmy się za Ukrainę, aby doświadczyła prawdziwego pokoju i mogła budować lepszą przyszłość. Ciebie prosimy.
  3. Módlmy się za chłopców i dziewczęta, aby otwierali się na łaskę powołania i do życia zakonnego. Ciebie prosimy.
  4. Módlmy się za zniewolonych nałogami, aby wykorzystali czas pokuty i nawrócenia i wykonali pierwszy krok ku wyzwoleniu. Ciebie prosimy.
  5. Módlmy się za zmarłych, by mogli cieszyć się oglądaniem Boga twarzą w twarz w Królestwie Niebieskim. Ciebie prosimy.
  6. Módlmy się za nas samych, aby wielki post, był dla nas czasem oczyszczenia i przylgnięcia do Chrystusa. Ciebie prosimy.

Boże, Ojcze miłosierdzia, wysłuchaj naszych modlitw i spraw, aby wszyscy ludzie całym sercem nawrócili się do Ciebie i wiernie spełniali Twoją wolę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Przed prefacją

Nasze życie od momentu chrztu świętego zostało zanurzone w misterium Chrystusa, dlatego złóżmy teraz  na ołtarzu Ofiary nasze codzienne życie Chrystusowi, niech On przemienia je na swoje podobieństwo.

Przed rozesłaniem

Wybrani przez Boga, my marnotrawni synowie, którzy zwracamy się  do Ojca czekającego na nas w sakramentach świętych. Idźmy do naszych domów umocnieni Bożym błogosławieństwem, abyśmy mówili, żyli i przebaczali tak jak sam Bóg.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

« » Marzec 2023
N P W Ś C P S
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8

Reklama

Pobieranie... Pobieranie...

Reklama

Reklama