Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Środa
8 Stycznia 2020r.

Katolicy rzymscy:

2. tydzień po Narodzeniu Pańskim
Rozważania:

Grekokatolicy:

Po-święto Bożego Narodzenia. Σ SOBÓR (Synaksis) NAJŚWIĘTSZEJ BOGURODZICY i św. męczennika EUTYMIUSZA, metropolity Sardów

Prawosławni:

Ikony Matki Bożej z Wilna-Ostrej Bramy
Ikony Matki Bożej "Trzy radości"
Ikony Matki Bożej "Miłościwa" z Kykkos
Sobór Najświętszej Bogurodzicy
święci dnia
▫ męcz. Eutymiusz, biskup Sardes
▫ mnich Izaakiusz II z Optino
▫ mnich Konstantyn z Synnady
▫ mnich Ewaryst Studyta

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-