Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Sobota
23 Maja 2020r.

Katolicy rzymscy:

6. tydzień Wielkanocy
Rozważania:

Grekokatolicy:

Św. Apostoła SZYMONA ZELOTY

Prawosławni:

Ap. Szymona Zeloty (I).
święci dnia
▫ ap. Szymon Zelotes
▫ błog. Taisa

Luteranie:

-

Żydzi:

Szabat

Muzułmanie:

-