Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Wtorek
11 Maja 2021r.

Katolicy rzymscy:

6. tydzień Wielkanocy
Wspomnienia: Św. Mamerta (bp)
Rozważania:

Grekokatolicy:

Świętych Apostołów JAZONA i SOZYPATRA z 70 uczniów i świętych męczenników DADASA, MAKSYMA i KWINTYLIANA

Prawosławni:

Radonica. Modlitwy za zmarłych.
święci dnia
▫ Cyryl, biskup Turowa
▫ ap. Sozypater

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-