Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Wtorek
28 Czerwca 2022r.

Katolicy rzymscy:

13. tydzień zwykły
Rozważania:

Grekokatolicy:

Św. proroka AMOSA. I wielebnego HIERONIMA, kapłana ze Strydonu

Prawosławni:

dzień postny
Święci dnia:
Amos (VIII BC)
Jonasz, metropolita Moskwy (1461)
Modest z Rzymu (ok. 303)
Wit z Rzymu (ok. 303)
Efrem II, patriarcha serbski (1395)
Łazarz, książę serbski (1389)
Augustyn z Hippony (430)
Dulos z Egiptu (305-313)
Hieronim Strydoński (420)
Krescencja z Rzymu (ok. 303)

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-