Komentarze do Liturgii - 11. niedziela zwykła

Reklama

Chrześcijanie narodem wybranym - ludem Nowego Przymierza


Wprowadzenie do liturgii
Wprowadzenie do liturgii słowaModlitwa powszechna

Wypełniając misję kapłańską Ludu Bożego, módlmy się za całą ludzkość, którą Bóg pragnie uczynić świętym narodem, odkupionym przez Krew Chrystusa.

  1. Kościół jest nowym Narodem Wybranym; prośmy za całą ludzkość, by w Kościele znalazła zjednoczenie, pokój i odnowienie. R. Wysłuchaj, Panie, modlitwy Twego ludu.
  2. Kościół głosi Ewangelię wszystkim narodom; prośmy, alby nie zabrakło robotników na Boże żniwo wśród narodów pogańskich.
  3. Kościół wśród świata uobecnia ofiarę Chrystusa; prośmy, aby biskupi — następcy apostołów i kapłani przez sakramentalną posługę wypełniali misję jednania grzeszników z Bogiem.
  4. Kościół jest znakiem Nowego Przymierza Boga z ludzkością; prośmy, aby naród Starego Przymierza dostąpił zbawienia przez uznanie Chrystusa za Mesjasza i Boga.
  5. Kościół niesie pociechę ludziom biednym, chorym i opuszczonym; prośmy, aby cierpiący znaleźli w Kościele sens swych cierpień, nadzieję uzdrowienia i wyzwolenia.
  6. Kościół głosi życie wieczne i nadejście pełni Królestwa Bożego; prośmy, aby zmarli (...) dostąpili pełni życia w wiecznym Królestwie Boga.
  7. Kościół jest naszym wspólnym domem i rodziną wszystkich ochrzczonych; prośmy, abyśmy byli wierni przymierzu z Bogiem i wypełniali misję budowania świętej wspólnoty Ludu Bożego.

Boże, Ty zawarłeś Nowe Przymierze ze swym ludem i wezwałeś nas do składania duchowych ofiar, wysłuchaj naszej modlitwy za wszystkich ludzi odkupionych Krwią Twego Syna, abyśmy wypełniając kapłańską misję wśród świata, przybliżali nadejście Twego Królestwa. Przez Chrystusa Pana naszego.

Przed prefacjąPrzed rozesłaniem
«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Zobacz

Pobieranie...

Reklama

« » Listopad 2017
N P W Ś C P S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9

Reklama

Pobieranie...

Reklama