Refleksja na dziś

Niedziela 15 marca 2015

Czytania » Zbawienie przez łaskę

Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował […] razem z Chrystusem przywrócił do życia. Łaską bowiem jesteście zbawieni” (Ef 2,4-5).

Posłannictwo Jezusa na ziemi, misja specjalna wyznaczona przez Ojca miłosierdzia, to zbawienie świata. Dzięki Jego posłuszeństwu i miłości do końca mogliśmy otrzymać życie wieczne.

Grzesząc oddalamy się od Jezusa, tracimy radość, pogrążamy się w mroku, chodzimy w cieniu. Wtedy realne kolory i kształty świata stają się dla nas jakby zamazane. Jedynym wyjściem z tej sytuacji jest poszukiwanie światła. Możemy go dostrzec, kiedy czynimy dobro.

Aby odnowić swoje postrzeganie świata, oczyścić serce, warto wejść na drogę nawrócenia i otworzyć się na słowo Boże, które jest światłem na drogach naszego codziennego życia. Wtedy szata łaski, w którą przyodziewa nas Bóg, pozwoli nam żyć pełnią życia.

Rachunek sumienia

  1. Jak często rozmawiam z Jezusem o swoim życiu?
  2. Czy potrafię dostrzegać radość swojej codzienności?
  3. Co robię, by do mojego serca nie wkradało się zło?

Czytania mszalne rozważa ks. Leszek Smoliński

Rozważaj i słuchaj

Sławomir Opaliński Muzyka na Post (26)

Niedziela 4. tygodnia Wielkiego Postu

« » Luty 2018
N P W Ś C P S
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
Pobieranie...