Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Niedziela
29 Sierpnia 2010r.

Katolicy rzymscy:

XXII Niedziela Zwykła
LG: LG II tydzień psałterza
Rozważania:
XXII Niedziela Zwykła »
Uczta, lekcja pokory. Komentarze do liturgii i modlitwa wiernych.
Propozycje śpiewów - XXII Niedziela Zwykła »
Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.
Bezinteresowność »
Sześć propozycji niedzielnej homilii. Również do osobistej refleksji nad czytaniami mszalnymi.
Błogosławieni gościnni »
Komentarz wideo do liturgii XXII Niedzieli Zwykłej.
Chwała dla pokornych »
Garść uwag do czytań na XXII niedzielę zwykłą roku C z cyklu „Biblijne konteksty”.
Pokora - cnota niemodna »
22 Niedziela zwykła, rok C (Syr 3,17–18.20.28–29; Hbr 12,18–19.22–24a ; Łk 14,1.7–14)
Pokora »
Zatrzymaj się na chwilę. Komentarz wideo do liturgii XXII Niedzieli Zwykłej
XXII NIEDZIELA ZWYKŁA - ROK C »
Komentarze biblijne do czytań liturgicznych.

Grekokatolicy:

NIEDZIELA 14 po PIĘĆDZIESIĄTNICY,
Przeniesienie z Edessy do Konstantynopola nie uczynionego ręką Obrazu Pana Jezusa

Prawosławni:

XIV NIEDZIELA PO PIĘĆDZIESIĄTNICY, ton 5.
Poświęcie Zaśnięcia Bogurodzicy
Przeniesienie z Edessy do Konstantynopola nie ręką ludzką uczynionego przedstawienia Chrystusa Pana
święci dnia: męcz. Diomid

Luteranie:

Niedziela 13. po Trójcy Świętej

Żydzi:

-

Muzułmanie:

Ramadan