XXII Niedziela Zwykła

Uczta, lekcja pokory. Komentarze do liturgii i modlitwa wiernych.

Wstęp do liturgii

Święty Wincenty z Lerynu powiedział kiedyś: „ Nasi przodkowie zasiali niegdyś pole Kościoła pszenicą wiary. Byłoby czymś niegodnym i nieodpowiednim, gdybyśmy, ich potomkowie, zbierali teraz kąkol błędów zamiast ziarna prawdy. Przeciwnie, jest rzeczą właściwą i oczywistą, aby początek nie sprzeciwiał się końcowi, abyśmy po wyrośnięciu ziarna nauki zebrali owoc dogmatu. A skoro z biegiem czasu pierwotne ziarna wyrosły, trzeba je pielęgnować z radością”.

Niech ta Eucharystia, w której uczestniczymy będzie dla każdego z nas źródłem przystani na drogach wiary. Abyśmy jak najwięcej mogli zaczerpnąć Bożych darów ze źródła Eucharystii, uznajmy teraz przed Panem naszą grzeszność.

 

Wstęp do liturgii słowa

Chrystus zaprasza nas teraz na ucztę słowa Bożego, każdy z nas przychodząc tutaj do świątyni zajął swoje miejsce, abym jak najlepiej spotkać się z Jezusem. W dzisiejszej Ewangelii jest mowa o zajmowaniu miejsc. Jednak nie chodzi tutaj Jezusowi o miejsca w Kościele, ale raczej o lekcję pokory. Każdy z nas ma patrzeć na drugiego człowieka, tak jak na Chrystusa. Żeby tak patrzeć potrzebna jest w sercu człowieka pokora. To właśnie chce nam dzisiaj podkreślić liturgia słowa. Wsłuchajmy się w Boże słowo i przemieniajmy nasze serca, na podobieństwo serca Jezusowego.

Modlitwa wiernych

Do Boga skierujmy nasze modlitwy:

  1. Módlmy się za Kościół święty, aby strzegł Bożych przykazań i uczył je wypełniać lud sobie powierzony przez Stwórcę. Ciebie prosimy.
  2. Módlmy się za dzieci rozpoczynające rok szkolny, aby słuchały słowa, które przekazuje prawdy Boże oraz rozwijały się intelektualnie zdobywając wiedzę w szkole. Ciebie prosimy.
  3. Módlmy się za młodzież, aby strzegła Bożych przykazań, które pomagają we właściwym rozwoju do pełni człowieczeństwa. Ciebie prosimy.
  4. Módlmy się za nauczycieli i wychowawców, aby nie tylko przekazywali wiedzę, ale byli również świadkami prawdy i wzorami do naśladowania. Ciebie prosimy.
  5. Módlmy się za ofiary ostatnich kataklizmów, aby znalazły w domu Ojca miejsce ochłody i odpoczynku. Ciebie prosimy.
  6. Módlmy się za nas samych, aby nasza religijność nie była tylko zewnętrzna, ale by Bóg dał nam siłę do wypełniania przykazań i uleczył nasze wnętrze z którego rodzi się wszelkie zło. Ciebie prosimy.

Dobry Boże, wysłuchaj naszych modlitw, które z wiarą do Ciebie zanosimy. Tobie cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Przed prefacją

Wyśpiewajmy teraz Bogu pieśń dziękczynienia za to, że zaprosił nas wszystkich na tę Ucztę, dzięki której osiągamy zbawienie otrzymane w Jezusie Chrystusie.

Przed rozesłaniem

 Niech Boże błogosławieństwo nieustannie nam towarzyszy na drogach wiary w tym zbliżającym się tygodniu. Bądźmy świadkami miłości Chrystusa wszędzie tam gdzie będziemy się znajdować.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

« » Maj 2022
N P W Ś C P S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Reklama

Pobieranie... Pobieranie...

Reklama

Reklama