Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Niedziela
12 Kwietnia 2015r.

Katolicy rzymscy:

Oktawa Wielkanocy
Rozważania:
II Niedziela Wielkanocna »
Bóg bogaty w miłosierdzie. Komentarze do liturgii i modlitwa wiernych.
Propozycje śpiewów - II Niedziela Wielkanocna »
Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.
Łagodne oblicze Jezusa »
Sześć homilii na II Niedzielę Wielkanocną. Również do osobistej refleksji nad czytaniami niedzieli.
Błogosławiony »
Zatrzymaj się na chwilę. Komentarz wideo do liturgii II Niedzieli Wielkanocnej.
Beztroscy zwycięzcy »
Garść uwag do czytań na II niedzielę wielkanocną roku B z cyklu „Biblijne konteksty”.
II NIEDZIELA WIELKANOCNA w roku B »
Komentarze biblijne do czytań liturgicznych.

Grekokatolicy:

Św. ojca naszego JANA KLIMAKA

Prawosławni:

PASCHA. ZMARTWYCHWSTANIE PANA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA.
święci dnia: mnich Jan Klimak; ap. Sostenes; ap. Kefas; ap. Cezary

Luteranie:

Niedziela 1. po Wielkanocy. Oasimodogeniti - Jak nowo narodzone niemowlęta.

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-