XIX Niedziela Zwykła

Pokarm dający życie. Komentarze do liturgii i modlitwa wiernych.

Wstęp do liturgii


Przychodzimy do Chrystusa, naszego Lekarza duszy i ciała, aby w tej Eucharystii pokrzepić się Ciałem i Jego Krwią, a także nabrać sił do pielgrzymowania na tej ziemi w najbliższym tygodniu.

Chrześcijanin musi ciągle przychodzić do źródła Bożej łaski i miłości, aby czerpać jak najwięcej potrzebnych nadprzyrodzonych łask i darów. Otrzymane dobra od Boga, nie pozostają tylko przy osobie, która jest najbliżej tych dóbr.

Również my, chrześcijanie otrzymujemy dziś w darze od Stwórcy Eucharystię, która nie tylko jest dla nas, ale również dla tych, którzy o niej tak często zapominają i ją lekceważą.

Na początku tego naszego zgromadzenia przeprośmy Boga za nasze i braci lekceważenie darów płynących z Eucharystycznej Ofiary Chrystusa.

Wstęp do liturgii słowa

Liturgia Słowa dzisiejszej niedzieli ukazuje nam prawdę, że każdy ochrzczony, każdy chrześcijanin jest powołany do naśladowania Boga we własnym życiu. To naśladowanie opiera się na drodze miłości i wzajemnym przebaczeniu w Chrystusie, o czym mówi nam święty Paweł Apostoł w Liście do Efezjan.

Ewangelia dzisiejsza mówi nam, że miłość człowieka do bliźniego realizowana jest w Chrystusie. Aby przyjąć drugiego trzeba przyjąć najpierw Jezusa do swojego życia, „karmić się chlebem żywym, który zstąpił z nieba”. Tylko ta cudowna manna ma moc uchronić nas od wiecznego głodu.

Wsłuchajmy się z wiarą w słowa życia.

Modlitwa wiernych

Do Boga, Ojca który jest w niebie zanieśmy nasze wspólne modlitwy:

 

  1. Za Kościół święty, aby całemu świtu wskazywał wszechpotężną miłość Boga do każdego człowieka. Ciebie prosimy.
  2. Za chrześcijan, aby poznali Jezusa Chrystusa, który niesie prawdziwą wolność dzieci Bożych. Ciebie prosimy.
  3. Za ludzi nieuleczalnie chorych, aby z męki i cierpienia Jezusa czerpali moc i siłę do dalszego życia. Ciebie prosimy.
  4. Za głodnych, opuszczonych i biednych, aby w Jezusie Chrystusie odnaleźli siłę i moc do przezwyciężania zwątpienia. Ciebie prosimy.
  5. Za zmarłych, aby radowali się z Chrystusem przebywającym w niebie. Ciebie prosimy.
  6. Za nas otaczających ten ołtarz Najświętszej Ofiary, abyśmy zaufali Chrystusowi do końca. Ciebie prosimy.

Wszechmogący Boże, Panie nieba i ziemi wysłuchaj modlitw Twojego ludu, który z wiarą Cię błaga. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Przed prefacją


Dziękujmy Bogu za dar Eucharystycznej Ofiary Jego Syna Jezusa Chrystusa, który ofiarował się dla nas, abyśmy mogli żyć.

Przed rozesłaniem

Umocnieni Chlebem z nieba, który daje życie wieczne, przyjmijmy Boże błogosławieństwo, które niech nas umacnia w wierze, w każdym dniu zbliżającego się tygodnia.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

« » Maj 2022
N P W Ś C P S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Reklama

Pobieranie... Pobieranie...

Reklama

Reklama