XX Niedziela Zwykła

Zadania chrześcijanina: modlitwa i miłość. Komentarze do liturgii i modlitwa wiernych.

Wstęp do liturgii

Święty Jan Maria Vianney, proboszcz z Ars, kiedyś do swoich wiernych powiedział: „skarb chrześcijanina jest w niebie, nie na ziemi. Dlatego gdzie jest wasz skarb, tam też powinny podążać wasze myśli”.

Podstawowym zadaniem chrześcijanina jest modlitwa i miłość. Modlitwa, czyli rozmowa z bezinteresowną Miłością, Miłością która nie wahała się oddać życia za wszystkich ludzi. Modlitwa rozszerza nasze ciasne serca i czyni je zdolnymi do miłowania Boga i bliźniego.

Podczas tej Eucharystii, prośmy dobrego Boga, aby nauczył nas kochać, tą miłością, jaką ukochał nas. Pokłońmy się dziś Eucharystycznemu Jezusowi, a otrzymamy wszystko, czego pragniemy, jeśli poprosimy z żywą wiarą i z czystym sercem.

Pozwólmy na początku tej Mszy Świętej, wejść Jezusowi do naszego serca, aby On mógł je oczyścić od nieuporządkowanych skłonności i przywiązań, które oddzielają nas od Jego Miłości.

Wstęp do liturgii słowa

Jezus Chrystus pragnie nas teraz karmić Bożym Słowem, które ma taką samą moc jak Jego Pokarm Ciało i Krew.

W Księdze Przysłów usłyszymy wezwanie: „Chodźcie, nasyćcie się moim chlebem, pijcie wino, które zmieszam. Odrzućcie głupotę i żyjcie, chodźcie drogą rozwagi”.
Tylko słowo Boga, jest prawdziwą Mądrością, nie mądrością, jaką daje nam dziś ten świat… ale jest Mądrością, która daje życie i pozwala zrozumieć wolę Pana, o czym powie nam Apostoł Paweł w drugim czytaniu.

W Ewangelii po raz kolejny usłyszymy Jezusową zachętę, abyśmy nieustannie trwali przy Nim, trwali przy Jego Miłości, karmiąc się tym pokarmem, który ma moc zbawczą: „Kto spożywa moje ciało i krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim”.

Niech to Słowo przemienia nasze serca, abyśmy jeszcze bardziej otworzyli się na Bożą Mądrość i Jego wolę.

Modlitwa wiernych

Przez Jezusa Chrystusa, który nieustannie karmi nas Swoim Ciałem i Krwią, przedstawmy Bogu ufne prośby.

  1. Prośmy za Kościół święty, aby stawał się coraz czytelniejszym znakiem obecności Królestwa niebieskiego na ziemi, we współczesnym pogubionym świecie. Ciebie prosimy.
  2. Prośmy o potrzebne łaski dla Ojca Świętego, biskupów i kapłanów, aby mogli głosić bez przeszkód Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie wszędzie tam, gdzie ona jest lekceważona i pogardzana. Ciebie prosimy.
  3. Prośmy, by Światowe Spotkanie Rodzin w Dublinie ukazało światu piękno rodziny zbudowanej na fundamencie Ewangelii. Ciebie prosimy.
  4. Prośmy za ludzi smutnych i wzgardzonych przez społeczeństwo, aby Jezus był ich siłą i zadatkiem chwały wiecznej w Królestwie niebieskim. Ciebie prosimy.
  5. Prośmy za zmarłych, których polecamy w czasie tej Mszy świętej…, by obmyci krwią Chrystusa Pana z weselem mogli wejść w bramy nieba. Ciebie prosimy.
  6. Prośmy za nas samych, otaczających ołtarz Jezusa Chrystusa, abyśmy zawsze i wszędzie kierowali się zaufaniem do Bożej opatrzności. Ciebie prosimy.

Boże, Ojcze miłosierdzia i wszelkiej pociechy, wysłuchaj naszych modlitw i spraw, aby wszyscy ludzie całym sercem godnie przyjmowali Ciało i Krew Twojego Syna. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Przed prefacją


Niech nasza pieśń będzie dziękczynieniem Bogu za wszelkie dary i łaski, którymi nas obdarza w codziennym życiu, a przede wszystkim za Jezusa Chrystusa, który karmi nas pokarmem na życie wieczne.

Przed rozesłaniem

Umocnieni Bożą Mądrością i pokrzepieni Ciałem i Krwią Zbawiciela wróćmy do naszej codzienności i głośmy Jezusa Chrystusa i Jego Ewangelię w naszych domach, rodzinach, w sąsiedztwie i w miejscach pracy. Niech w tej misji umacnia nas błogosławieństwo Trójjedynego Boga.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

« » Sierpień 2021
N P W Ś C P S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Pobieranie... Pobieranie...