Bóg, Ojciec miłosierdzia

Kulminacyjnym momentem spowiedzi są słowa formuły rozgrzeszenia, które szafarz wypowiada nad penitentem, wskazując tym samym na Tego, który chroni go i przygarnia. Odzwierciedlają one „wykonanie tajemniczego planu, ukrytego przed wiekami w Bogu, Stwórcy wszechrzeczy” (Ef 3,9).

Kiedy penitent zakończy wyznanie grzechów, szafarz (prezbiter lub biskup) sakramentu pokuty i pojednania modli się nad nim, wypowiadając słowa: Bóg, Ojciec miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna i zesłał Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów, niech ci udzieli przebaczenia i pokoju przez posługę Kościoła. I ja odpuszczam tobie grzechy w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Wprowadzenie teologiczne i pastoralne [Obrzędy pokuty dostosowane do zwyczajów diecezji polskich (wyd. 2, 2010)] wyjaśnia na temat zbawczego planu Boga:

„Bóg Ojciec okazał swoje miłosierdzie przez Chrystusa, jednając z sobą wszystko, co jest na ziemi i co jest w niebie, przywracając pokój przez Jego krew przelaną na krzyżu.

Syn Boży, stawszy się człowiekiem, przebywał między ludźmi, aby wyzwolić ich z niewoli grzechu i wezwać z ciemności do swojego przedziwnego światła. Swoje dzieło na świecie rozpoczął od głoszenia pokuty wzywając: "Nawracajcie się i wierzcie Ewangelii" (Mk 1,15)” (nr 1).

Natomiast w odniesieniu do rozgrzeszenia możemy przeczytać we „Wprowadzeniu”:

„Zgodnie z Bożym planem, według którego ukazała się ludziom dobroć i miłość Zbawiciela – naszego Boga, Bóg chce przez widzialne znaki udzielić nam zbawienia i powtórnie odnowić zerwane przymierze.

Przez sakrament pokuty Ojciec przyjmuje syna, który do Niego wraca, Chrystus bierze na ramiona zgubioną owcę i odnosi do owczarni, a Duch Święty na nowo uświęca swoją świątynię albo pełniej w niej zamieszkuje” (nr 6d).

Pierwsza część formuły rozgrzeszenia przypomina zbawcze dzieło Boga, w którym Ojciec, Syn i Duch Święty są złączeni ze sobą. Tylko pod działaniem Ducha Świętego wierzący mogą wyznawać Jezusa jako Pana i rozpoznawać w Synu oblicze miłującego Ojca. Bóg nie może kochać inaczej, jak okazując przebaczenie. „Bóg zawsze będzie w ludzkiej historii jako Ten, który jest obecny, bliski, opatrznościowy, święty i miłosierny” (Misericordiae vultus, 6). Jedynym przejawem Jego miłości do nas jest miłosierdzie, przez które pozostaje On zawsze wierny swojej pierwszej miłości. Miłosierdzie Boga, w którym najpełniej objawia się Jego wszechmoc, to ojcowska dobroć i wrażliwość na wszelką ludzką niedolę, a zwłaszcza grzech.

Druga część formuły rozgrzeszenia zwraca uwagę na posługę Kościoła, który otrzymał posłannictwo miłosierdzia. Kiedy zmartwychwstały Pan przybył do Wieczernika, przekazał swoim uczniom władzę odpuszczania/nieodpuszczania grzechów: „Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane" (J 22b-23). Kiedy szafarz wypowiada słowa: „I ja odpuszczam tobie grzechy”, czyni to mocą sakramentu kapłaństwa, odnosząc się w ten sposób do jedynego Źródła odpuszczania grzechów, którym jest sam Bóg.

Miłosierdzie Boga wskazuje na gotowość spieszenia z pomocą, którą mają naśladować wszyscy uczniowie Jezusa. Stanowi ono również inspirację, aby Jego „ojcowską miłość w stosunku do Jezusa Chrystusa rozszerzyć na wszystkich chrześcijan, dokonując w ten sposób najbardziej radykalnej przemiany ich życia (nowe narodzenie)” (ks. Stanisław Hałas). W obliczu miłującego Ojca dochodzimy do przekonania, że i my winniśmy miłować, nie poddając się egoizmowi, zgodnie z ewangelicznym wezwaniem Jezusa: „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny” (Łk 6,36).

Ojcze nasz

WIARA.PL DODANE 07.02.2024 AKTUALIZACJA 26.03.2024

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg
« » Maj 2024
N P W Ś C P S
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
Pobieranie... Pobieranie...