Niepokalane Poczęcie NMP

Niepokalanie Poczęta - wzorem nowego stworzenia. Komentarze do liturgii i modlitwa wiernych.

Wprowadzenie do liturgii


Wybrana przez Boga na Matkę Jezusa Chrystusa, zachowana od grzechu — Niepokalana — jest nowym stworzeniem, Matką odrodzonej ludzkości. Ubogacona tak wielkimi darami wstawia się za nami u Syna i budzi nadzieję zwycięstwa nad grzechem, abyśmy wszyscy stali się święci i nieskalni mocą Chrystusa. Tę moc daje nam Chrystus swą obecnością w tej Eucharystii. Tę nadzieję daje nam Chrystus, ukazując wzór swej Niepokalanej Matki.

Grzech pierwszych rodziców skalał całą ludzkość — jesteśmy grzeszni. W poczuciu bezsilności i winy prośmy Boga, by nam przebaczył i uczynił nas świętymi.

Wprowadzenie do liturgii słowa

Dzisiejsze czytania ukazują nam dwie kobiety. Jedna niepokalana — Ewa przez nieposłuszeństwo i pychę stała się matką grzechu, Druga Niepokalana — Maryja przez swe posłuszeństwo i pokorę stała się Matką zbawienia. Bóg w planach zbawienia wybrał Maryję na Matkę odrodzonej ludzkości, wszystkich w Chrystusie przeznaczył do chwały.

Modlitwa powszechna

Zgromadzeni w święto Maryi Niepokalanej, zanieśmy do Boga przez Jej wstawiennictwo naszą modlitwę prosząc o pomoc i miłosierdzie dla świata, który oczekuje zbawienia.

  1. Bóg wybrał Maryję, aby stała się Matką nowego stworzenia, prośmy, aby Kościół przez sakramenty zrodził dla Boga nowego człowieka.
    R. Odnów nas, Panie, i zechciej wysłuchać.
  2. Bóg zachował Maryję od grzechu pierworodnego, prośmy, aby ofiara Chrystusa oczyszczała grzeszników z winy.
  3. Bóg uwolnił Maryję od wszelkiej skłonności do zła, prośmy, aby ludzie uwikłani w zło i zagrożeni śmiercią nie utracili nadziei położonej w Chrystusie.
  4. Bóg uczynił Maryję Matką swego Syna, prośmy, aby wszystkie matki wypełniając wiernie swe powołanie, przekazały swym dzieciom dobro, prawdę i piękno miłości.
  5. Bóg spojrzał na pokorę Maryi, prośmy, aby dziewczęta polskie pokornie jak Maryja umiały czystością obyczajów i postawą ofiary służyć Kościołowi i ojczyźnie.
  6. Bóg uczynił Maryję Niepokalaną wzorem odrodzonej ludzkości, prośmy, alby siostry zakonne wierne swemu powołaniu, wypraszały dla ludzi czystość serca i świętość życia.
  7. Bóg przyjął Maryję Niepokalaną do swej wiecznej chwały, prośmy, aby nasi zmarli (...) stali się również przybranymi dziećmi Boga.
  8. Bóg wszystkich nas przeznaczył w Chrystusie, abyśmy byli święci i nieskalani, prośmy przez przyczynę Niepokalanej, abyśmy mogli stać się pokornymi, cichymi i świętymi mocą Chrystusowej ofiary.

Boże, Stworzycielu świata i Ojcze odrodzonego stworzenia wysłuchaj nas, którzy oczekujemy przybrania za Twoje dzieci, abyśmy wsparci opieką Tej, którą uczyniłeś Niepokalaną, wraz z całym stworzeniem mogli służyć Tobie i zasłużyli na otrzymanie tych darów, które utraciliśmy przez grzech. Prosimy przez Chrystusa Pana naszego.

Przed prefacją


Wysławiajmy Boga i całym sercem dziękujmy Mu za zbawienie świata, za Maryję zachowaną mocą śmierci i zmartwychwstania Chrystusa od grzechu, za nadzieję zbawienia jaką nam niesie ta Eucharystia.

Przed rozesłaniem

W ten adwentowy czas przypomnieliśmy sobie wielkie Boże obietnice jakie Bóg złożył całej ludzkości w osobie Niepokalanej. Ufając mocno Bogu i patrząc na wzór Maryi mamy nadzieję, że otrzymamy obiecane dary i staniemy się podobni do Chrystusa, który pokonał grzech. Z tą nadzieją i błogosławieństwem Boga kończymy tę Mszę św. i idziemy do naszych domów.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg
« » Kwiecień 2024
N P W Ś C P S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Pobieranie... Pobieranie...