Zanurzony w Ojcu...

... bogatym w miłosierdzie.

Przez cały pontyfikat bł. Jan Paweł II był „zanurzony w Ojcu, bogatym w miłosierdzie”. Niestrudzenie głosił orędzie miłosierdzia wszystkim wiernym i ludziom dobrej woli. Treść tego szczególnego wyznania wiary wyznaczyły słowa: „Bóg bogaty w miłosierdzie”. Pod takim tytułem w 1980 roku ukazała się druga encyklika Papieża-Polaka. Pisał w niej m.in.: „Objawienie miłosiernej miłości Ojca stanowiło centralną treść mesjańskiego posłannictwa Syna Człowieczego. Kościół żyje swoim autentycznym życiem, kiedy wyznaje i głosi miłosierdzie – najwspanialszy przymiot Stwórcy i Odkupiciela – i kiedy ludzi przybliża do Zbawicielowych zdrojów miłosierdzia, których jest depozytariuszem i szafarzem. […] Dlatego też Kościół za swój naczelny obowiązek na każdym, a zwłaszcza na współczesnym etapie dziejów, musi uznać głoszenie i wprowadzenie w życie tajemnicy miłosierdzia objawionej do końca w Jezusie Chrystusie. Tajemnica ta stanowi nie tylko tajemnicę dla samego Kościoła, jako wspólnoty wierzących, ale także poniekąd dla wszystkich ludzi, źródło życia innego niż to”. Bóg Ojciec, roztaczając prawdziwe miłosierdzie, nie osłabia ani nie poniża tego, kto je przyjmuje, lecz utwierdza go w ludzkiej godności. Dla zobrazowania tej prawdy Papież odwołuje się do biblijnej przypowieści o synu marnotrawnym.

Pod hasłem „Bóg bogaty w miłosierdzie” Papież pielgrzymował do Ojczyzny w 2002 roku. Po powrocie z podróży do Polski powiedział: „[…] głównym celem wizyty było właśnie ponowne głoszenie Boga bogatego w miłosierdzie. […] Miłosierdzie jest jednym z najpiękniejszych przymiotów Stwórcy i Odkupiciela, a Kościół stara się przybliżyć ludzi do tego niewyczerpanego źródła”. Miłosierdzie, które prowadzi człowieka do nawrócenia, stanowi nie tylko źródło nadziei, ale pozwala budować lepszy świat. Miłosierdzie słów nabiera swojej wiarygodności poprzez miłosierdzie czynów.

Zakończmy nasze rozważanie słowami aktu zawierzenia świata Bożemu miłosierdziu, którego bł. Jan Paweł II dokonał w Łagiewnikach podczas pielgrzymki do Ojczyzny w 2002 roku: „Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Trójjedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata! Amen”.

 

Jest to fragment książki ks. Leszka Smolińskiego "Całkowicie oddany Maryi", Poznań 2012, Wydawnictwo Hlondianum. W portalu wiara.pl publikujemy dzięki życzliwości Autora.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

« » Wrzesień 2021
N P W Ś C P S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9

Reklama

Pobieranie... Pobieranie...

Reklama

Reklama