Oblicze miłosierdzia Ojca

Rozważania tajemnic radosnych nagrodzone w 2016 roku.

Tajemnica I Zwiastowanie NMP

 
Archanioł Gabriel zwiastował Mary, że zostanie Matką Syna Bożego. Bóg w Maryi objawił swoje miłosierdzie, gdyż nie chciał zostawić grzesznej ludzkości wystawionej na działanie zła. Dlatego wybrał Maryję na Matkę Odkupiciela. Maryja, choć zaskoczona propozycją Boga, bez wahania zrezygnowała ze swoich planów i przyjęła plan Boga na swoje życie. Maryjo, ucz nas przyjmować zawsze Wolę Bożą, chociaż czasami jest ona trudna.
 

Tajemnica II Nawiedzenie św. Elżbiety

 
Maryja idzie odwiedzić swoją kuzynkę św. Elżbietę i pozostaje z nią aż do rozwiązania, żeby jej pomagać. Maryja idzie do Elżbiety po to, aby służyć, bo owocem prawdziwej miłości jest służba. Miłość nie może być abstrakcyjnym słowem. Jest ona konkretnym życiem: to intencje, zachowania, postawy, które przyjmuje się w codzienności. Miłosierdzie Boga jest Jego odpowiedzialnością za nas. On czuje się odpowiedzialnym, to znaczy pragnie naszego dobra. Na tej właśnie drodze powinna zostać dostrojona i zorientowana miłość miłosierna chrześcijan. Jak Bóg jest miłosierny, tak też i my jesteśmy wezwani, by być miłosierni jedni wobec drugich.Maryjo, naucz nas bezinteresownej miłości do drugiego człowieka i uwalniaj od egoizmu.
 

Tajemnica III Narodzenie Pana Jezusa

 
Jezus Chrystus jest obliczem miłosierdzia Ojca.  Ono stało się żywe, widoczne i osiągnęło swoją pełnię w Jezusie z Nazaretu. Gdy wszystko było gotowe według Jego planu zbawienia, zesłał On swojego Syna, narodzonego z Maryi Dziewicy, aby objawić nam w sposób ostateczny swoją miłość. Jezus z Nazaretu swoimi słowami, gestami i całą swoją osobą objawia miłosierdzie Boga. Maryjo, ucz nas być miłosiernymi jak miłosierny jest nasz Ojciec w niebie.
 

Tajemnica IV Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni

 
Maryja ofiarowała Bogu w świątyni swojego Syna. Było to dla niej trudne jako matki, oddać Bogu to, co było dla niej najcenniejsze. Maryja wiedziała, że Jej Syn nie jest Jej własnością, że jest przede wszystkim Dzieckiem Boga. Maryjo, pomóż nam pamiętać zawsze o tym, że wszystko co mamy i co posiadamy nie jest naszą własnością, że wszystko jest łaską i darem od Boga. Naucz nas ofiarować się Bogu tak jak Ty ofiarowałaś Mu swojego Syna.
 

Tajemnica V Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni

 
Jezus zaginął w świątyni, gdy miał 12 lat. Maryja z Józefem szukali Go przez 3 dni z wielkim bólem serca, ale odnaleźli Jezusa, gdy nauczał innych uczonych w Piśmie. Oni bowiem, aby być wiernymi Prawu, kładli ciężary na ramiona ludzi, niwecząc równocześnie miłosierdzie Ojca. Wezwanie do zachowywania Prawa nie może utrudnić zwrócenia uwagi na rzeczy niezbędne, które dotyczą godności osób. Jest ono prawdziwym wyzwaniem wobec Jego rozmówców, którzy zatrzymują się tylko na aspekcie formalnym Prawa. Jezus natomiast wykracza poza Prawo. Jego dzielenie się z tymi, których Prawo uważało za grzeszników, pozwala zrozumieć, dokąd dochodzi Jego miłosierdzie. Maryjo, naucz nas okazywać miłosierdzie innym ludziom, nawet największym grzesznikom.
«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

« » Listopad 2021
N P W Ś C P S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Reklama

Pobieranie... Pobieranie...

Reklama

Reklama