XXVIII Niedziela Zwykła

Modlitwa i dziękczynienie. Komentarze do liturgii i modlitwa wiernych.

Wprowadzenie do liturgii

Zgromadzeni na Eucharystii, przyzywamy naszego Pana w modlitwie, prosząc, aby ulitował się nad nami i oczyścił z grzechów. Dziękujmy również i wychwalajmy Pana za dar miłości i przebaczenie, jakiego Bóg udziela nam, grzesznikom. Bądźmy zawsze wdzięczni za wszystko, bo wiele wspaniałych darów otrzymujemy od Boga.

Wyznajmy przed Bogiem swe grzechy i prośmy, by Chrystus ulitował się nad nami dzisiaj, jak kiedyś ulitował się nad trędowatymi.

Wprowadzenie do liturgii słowa

Słowo Boże wzywa nas dzisiaj do wdzięczności. Tak wiele Bóg nam daje, a tak mało jest tych, którzy to dostrzegają i dziękują. Słuchając słowa Bożego przyjmij postawę Samarytanina, który otrzymał dar i wrócił do Chrystusa, by mu podziękować.

Modlitwa wiernych

Wzywajmy Pana jak trędowaci i błagajmy Go, by nas wysłuchał i przyszedł nam z pomocą.

  1. Módlmy się za Kościół, aby umocniony działaniem Ducha Świętego, odzyskawszy zapał misyjny objawiał światu Jezusa Chrystusa - jedynego Zbawiciela. R. Ulituj się, Panie, i przyjdź nam z pomocą.
  2. Za biskupów, aby posłuszni Ewangelii skutecznie wskazywali Kościołowi drogi ewangelizacji.
  3. Za ochrzczonych, aby mieli postawę dziękczynienia za Boże dary i przebaczenie grzechów.
  4. Za cierpiących z powodu wojen i prześladowań, aby doświadczyli miłosiernej miłości chrześcijan.
  5. Za grzeszników, aby przyzywali Chrystusa w modlitwie i błagali Go o nawrócenie, przebaczenie grzechów i umocnienie w dobrem.
  6. Za nas samych, abyśmy byli wytrwali w modlitwie i wdzięczni za wszystkie dary Boga.

Boże, Ty stworzyłeś wszystko i swoją dobroć objawiłeś w Chrystusie, przyjmij naszą modlitwę jako znak wiary i jako zaufanie Twojej wszechmocy; niech ta modlitwa będzie przez Ciebie przyjęta i wysłuchana według Twej woli i miłosierdzia. Przez Chrystusa Pana naszego.


Przed prefacją

Każda Eucharystia to dziękczynienie za Jezusa Chrystusa i Jego Paschalne misterium, które oczyszcza nas z grzechów. Dziękujmy więc za miłosierdzie okazane grzesznikom w Chrystusie oraz dziękujmy za wszystko, co otrzymujemy z dobroci Boga.

Przed rozesłaniem

Obdarzeni darami idziemy pobłogosławieni przez Boga. Nie zapomnijmy nigdy o miłosierdziu Pana i zawsze za wszystko składajmy dziękczynienie. Nie zapomnijmy także, że jeżeli będziemy przyzywali Go z wiarą, On wysłucha i przyjdzie z pomocą. 

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg
« » Wrzesień 2023
N P W Ś C P S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
Pobieranie... Pobieranie...