XXVIII Niedziela Zwykła

Modlitwa i dziękczynienie. Komentarze do liturgii i modlitwa wiernych.

Wprowadzenie do liturgii

Zgromadzeni na Eucharystii, przyzywamy naszego Pana w modlitwie, prosząc, aby ulitował się nad nami i oczyścił z grzechów. Dziękujmy również i wychwalajmy Pana za dar miłości i przebaczenie, jakiego Bóg udziela nam, grzesznikom. Bądźmy zawsze wdzięczni za wszystko, bo wiele wspaniałych darów otrzymujemy od Boga.

Wyznajmy przed Bogiem swe grzechy i prośmy, by Chrystus ulitował się nad nami dzisiaj, jak kiedyś ulitował się nad trędowatymi.

Wprowadzenie do liturgii słowa

Słowo Boże wzywa nas dzisiaj do wdzięczności. Tak wiele Bóg nam daje, a tak mało jest tych, którzy to dostrzegają i dziękują. Słuchając słowa Bożego przyjmij postawę Samarytanina, który otrzymał dar i wrócił do Chrystusa, by mu podziękować.

Modlitwa wiernych

Wzywajmy Pana jak trędowaci i błagajmy Go, by nas wysłuchał i przyszedł nam z pomocą.

  1. Módlmy się za Kościół, aby umocniony działaniem Ducha Świętego, objawiał miłosierdzie Boga i wznosił dziękczynienie za dzieło Chrystusa. R. Ulituj się, Panie, i przyjdź nam z pomocą.
  2. Za ochrzczonych, aby mieli postawę dziękczynienia za Boże dary i przebaczenie grzechów.
  3. Za cierpiących z powodu wojen i prześladowań, aby doświadczyli miłosiernej miłości chrześcijan.
  4. Za grzeszników, aby przyzywali Chrystusa w modlitwie i błagali Go o nawrócenie, przebaczenie grzechów i umocnienie w dobrem.
  5. Za zmarłych (NN.), aby dostąpili miłosierdzia i mogli wiecznie dziękować Bogu za dar zbawienia.
  6. Za nas samych, abyśmy byli wytrwali w modlitwie i wdzięczni za wszystkie dary Boga.

Boże, Ty stworzyłeś wszystko i swoją dobroć objawiłeś w Chrystusie, przyjmij naszą modlitwę jako znak wiary i jako zaufanie Twojej wszechmocy; niech ta modlitwa będzie przez Ciebie przyjęta i wysłuchana według Twej woli i miłosierdzia. Przez Chrystusa Pana naszego.


Przed prefacją

Każda Eucharystia to dziękczynienie za Jezusa Chrystusa i Jego Paschalne misterium, które oczyszcza nas z grzechów. Dziękujmy więc za miłosierdzie okazane grzesznikom w Chrystusie oraz dziękujmy za wszystko, co otrzymujemy z dobroci Boga.

Przed rozesłaniem

Obdarzeni darami idziemy pobłogosławieni przez Boga. Nie zapomnijmy nigdy o miłosierdziu Pana i zawsze za wszystko składajmy dziękczynienie. Nie zapomnijmy także, że jeżeli będziemy przyzywali Go z wiarą, On wysłucha i przyjdzie z pomocą. 

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Pobieranie... Pobieranie...
« » Wrzesień 2019
N P W Ś C P S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
Pobieranie... Pobieranie...