Źródło nadziei

Dlaczego nadzieja jest tak ważna dla chrześcijan? Gdzie leży jej źródło?

Paul M. Zulehner w książce pt. Bóg jest większy od naszego serca (Kraków 2010) wspomina, iż pewna żydowska tradycja opisuje, jak to sam Bóg jest w domu modlitwy i modli się o miłosierdzie: „Oby to było moją wolą, by moje miłosierdzie pokonało mój gniew, by moje miłosierdzie wysunęło się ponad wszystkie moje przymioty, zwłaszcza sprawiedliwość, bym z moimi dziećmi obchodził się według tego przymiotu miłosierdzia i bym ze względu na nie kierował się w pełni prawem”. I austriacki teolog pastoralista dodaje: „Taki Bóg jest nam rzeczywiście bliski i otwiera On przed nami możliwość przypominania Mu bez lęku o Jego miłosierdziu” (s. 58).

W czasie adwentowego czuwania budzimy w swoich sercach nadzieję. Pomaga nam w tym trwanie we wspólnocie Kościoła na modlitwie, Ale są również na tej drodze przeszkody. „Adwent, będący przez wieki wydarzeniem duchowym i religijnym, ma współcześnie mocną konkurencję; chce ona zredukować ten czas do pory robienia zakupów, chce zawęzić oczekiwania i tęsknoty” – zauważa bp Mirosław Milewski. I dodaje: „Nie gódźmy się na zabranie nam adwentowej nadziei” (28.11.2022). Dlaczego tak ważna jest dla chrześcijan nadzieja? Gdzie leży jej źródło? Odpowiedzi udzielił św. Jan Paweł II podczas konsekracji sanktuarium Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach 17.08.2002 roku. Powiedział on wówczas: «Nie ma dla człowieka innego źródła nadziei, jak miłosierdzie Boga. Pragniemy z wiarą powtarzać: Jezu, ufam Tobie!».

Ks. prof. Stanisław Urbański przypomina, że „wszelka relacja Boga ze stworzeniem ma źródło w miłosierdziu, a wszelka relacja człowieka z Bogiem wyraża się w postawie miłosierdzia wobec innych. Obie te relacje warunkujące sposób i zakres przejawiania się miłości nazywanej ‘miłosierdziem’ wyrażają pełnię i autentyczną realizację świętości”. Stąd wynika, iż miłosierdzie jest przesłaniem skierowanym do wszystkich ludzi, gdyż współczesny człowiek najbardziej potrzebuje uświadomienia sobie potrzeby nadziei na miłosierdzie. „W rzeczywistości, miłosierdzie jest istotą orędzia ewangelicznego, jest imieniem samego Boga, obliczem Boga, jakie objawił w Starym Przymierzu, a w pełni w Jezusie Chrystusie, wcieleniu miłości stwórczej i odkupieńczej” (Benedykt XVI, Regina Caeli 30.03.2008). Dlatego „przyszły los ludzkości leży w rękach tych, którzy zdolni są przekazywać następnym pokoleniom motywy życia i nadziei” (KDK, 31). Jeśli człowiek pozwoli się porwać Bożej fali miłosierdzia, dostąpi spełnienia się Bożych obietnic i otrzyma nowe serce, aby mógł być „miłosierny jak Ojciec”.

Światła Soboru - Światła Adwentu

WIARA.PL DODANE 25.11.2022 AKTUALIZACJA 24.12.2022

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

« » Styczeń 2023
N P W Ś C P S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Reklama

Pobieranie... Pobieranie...

Reklama

Reklama