Kalendarz ekumeniczno-miedzyreligijny

« » Luty 2018
N P W Ś C P S
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3

Czwartek 8 lutego 2018

Katolicy rzymscy:

5. tydzień zwykły
Rozważania:

Grekokatolicy:

Św. ojca naszego KSENOFONTA i jego bliskich

Prawosławni:

święci dnia: mnich Arkadiusz z Konstantynopola; Dawid III Odnowiciel, król; mnich Jan z Konstantynopola; mnich Ksenofont z Konstantynopola; mniszka Maria z Konstantynopola; mnich Teodor Studyta; męcz. Ananiasz z Fenicji, kapłan; męcz. Piotr z Fenicji; mnich Symeon Sędziwy; ihumen Gabriel z Jerozolimy; Konon z Man, biskup; Józef, arcybiskup Tesalonik

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-

Objaśnienia skrótów użytych w kalendarzu:
- błogosławionego (-ej); bp - biskupa; ces - cesarza (-owej); d - diakona; dK - doktora Kościoła; dz - dziewicy; pr - prezbitera; kr - króla (-owej; -ewny; -ewicza); m - męczennika (-cy);
mis - misjonarza (-rki); mn - mnicha (-szki); o - opata; p - papieża; pust - pustelnika (-cy);
w - wdowy; z - zakonnika (-cy); zał - założyciela (-ki) zgromadzenia zakonnego.

« » Sierpień 2022
N P W Ś C P S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Pobieranie... Pobieranie...