Kalendarz ekumeniczno-miedzyreligijny

« » Luty 2024
N P W Ś C P S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 1 2
3 4 5 6 7 8 9

Poniedziałek 12 lutego 2024

Katolicy rzymscy:

6. tydzień zwykły
Rozważania:

Prawosławni:

Tydzień XXXVII po Pięćdziesiątnicy
Sobór Trzech Wielkich Hierarchów i Nauczycieli Kościoła: Bazylego Wielkiego, Grzegorza Teologa i Jana Chryzostoma    
Święci dnia:
Bazyli Wielki, Arcybiskup Cezarei Kapadockiej (379)
Grzegorz Teolog, arcybiskup Konstantynopola (389)
Jan Chryzostom (438)
Hipolit, biskup Rzymu (III)
Kensorin (III)
Sawin (III)
Chrysja, dziewica (III)
Zenon, uczeń św. Bazylego Wielkiego (V)
Piotr, car bułgarski (967)

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-

Objaśnienia skrótów użytych w kalendarzu:
- błogosławionego (-ej); bp - biskupa; ces - cesarza (-owej); d - diakona; dK - doktora Kościoła; dz - dziewicy; pr - prezbitera; kr - króla (-owej; -ewny; -ewicza); m - męczennika (-cy);
mis - misjonarza (-rki); mn - mnicha (-szki); o - opata; p - papieża; pust - pustelnika (-cy);
w - wdowy; z - zakonnika (-cy); zał - założyciela (-ki) zgromadzenia zakonnego.

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg
« » Luty 2024
N P W Ś C P S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Pobieranie... Pobieranie...