Zwiastowanie Pańskie

Maryja - pokorna Służebnica Pańska. Komentarze do liturgii i modlitwa wiernych.

Wprowadzenie do liturgii
 
Zwiastowanie Pańskie — Święto Wcielenia Bożego Słowa. Ma­ryja przyjmując Boże Słowo stała się pokorną. Służebnicą, Nową Ewą, która przez posłuszeństwo jest Matką nowej ludzkości. Najświętsza Ofia­ra, którą dzisiaj składamy, jest dziękczynieniem za cały plan zbawienia, który zaczął się wypełniać do momentu Wcielenia, przez poniżenie Bo­żego Syna na krzyżu i wywyższenie w zmartwychwstaniu, aby nas poni­żonych przez grzech doprowadzić do chwały zmartwychwstania.
Prośmy o przebaczenie grzechów, aby już dzisiaj Bóg włączył nas w zbawienie, które przychodzi.
 
Wprowadzenie do liturgii słowa
 
Zwiastowanie, które ukazuje Ewangelia i tajemnica dzisiejszego świę­ta, to wypełnienie zapowiedzianego przez proroka Izajasza przyjścia Emmanuela, którego pocznie i porodzi Dziewica. List do Hebrajczyków ukazuje, że Syn Boży składa dobrowolną ofiarę, przyjmując ciało ludz­kie, wyniszcza się, aby spełniła się wola Boża, zbawienie człowieka.
 
Modlitwa powszechna
 
Przez przyczynę pokornej Służebnicy Pańskiej, zanieśmy do Bo­ga naszą modlitwę za cały świat, na który przyszedł Boży Syn, by zbawić tych, których ukochał.
  1. Bóg spełnił swoje odwieczne plany, zwiastując Maryi przyjście na ziemię swego Syna; prośmy za Kościół, by wiernie zwiastował światu Dobrą Nowinę o zbawieniu.
  2. Słowo Przedwieczne przychodzi jako Książę Pokoju, by jednoczyć to, co grzech rozdzielił; módlmy się o pokój w Ukrainie i pojednanie zwaśnionych narodów.
  3. Maryja przyjmując Słowo Boże stała się pokorną Służebnicą Pańską; prośmy za siostry zakonne i matki, aby ich pokorna służba upodob­niała je do Matki Wcielonego Słowa.
  4. Wcielony Bóg rozwijał się jak każde dziecko w łonie Maryi; prośmy za matki oczekujące rozwiązania, aby cieszyły się, że mogą dać życie i wiarę swoim dzieciom.
  5. Prośmy Boga, który głodnych nasyca dobrami, aby nikomu nie bra­kowało pożywienia i słowa prawdy.
  6. U Boga nie ma nic niemożliwego, prośmy więc pokornie, by nas zachował od zarazy, dał zdrowie chorym, służbie zdrowia siły, a wszystkim wlał w serca nadzieję i pokój.
  7. Módlmy się za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy zawsze ochotnie i pokornie spełniali wolę Bożą..
Boże, w Twych planach zbawienia świata była droga wyni­szczenia, cierpienia i śmierci. Spraw, abyśmy odnowieni cudem Wcielenia, wśród naszych dróg życia wsparci opieką Matki Twego Syna, otrzymali wszystko, o co z wiarą prosimy dla siebie i naszych braci. Przez Chrystusa Pana naszego.
 
Przed prefacją
 
W ten dzień Wcielenia Bożego Słowa zanieśmy do Boga dziękczynną modlitwę za cały plan zbawienia świata, za krzyż i zmartwychwstanie Chrystusa, a także za Maryję, która przez swą pokorę otwarła przed Bogiem serce całej ludzkości.
 
Przed rozesłaniem
 
Cud Wcielenia, to znak Bożej miłości do nas. To pokorna służba Chry­stusa i Maryi. Niech Bóg błogosławi nasze życie, by ono przez pokorną służbę zbliżało nas do tajemnicy pełnego zjednoczenia z Bogiem.
 
«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg
« » Maj 2024
N P W Ś C P S
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
Pobieranie... Pobieranie...