Propozycje śpiewów - 30. niedziela zwykła ( lub ) rocznica konsekracji kościoła własnego

Rocznica poświęcenia kościoła


Rozpoczęcie:

Jak miłe przybytki nam dał (1-2)

W rocznicę poświęcenia kościoła własnego, rozpocznijmy liturgię Mszy św. śpiewem pieśni „Jak miłe przybytki nam dał”, która nawiązuje do antyfony na wejście („Pełen majestatu jest Bóg w swojej świątyni, Bóg naszych ojców sam daje swojemu ludowi potęgę i siłę”).

Przygotowanie Darów:

Boże, obdarz Kościół swój (1-3)

Odwołując się do słów z dzisiejszej Ewangelii („Na [...] opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą”), w czasie procesji z Darami można zaśpiewać pieśń „Boże, obdarz Kościół swój”.

Komunia święta:

Jeden chleb (1-3)

W antyfonie na Komunię świętą słyszymy: „Jesteśmy świątynią Boga i Duch Boży w nas mieszka. Świątynia Boga jest święta, a my nią jesteśmy”. Nawiązując do tych słów, w czasie Komunii świętej śpiewajmy pieśń „Jeden chleb”, prosząc, aby Chrystus złączył nas w swoim Kościele.

Uwielbienie po Komunii świętej:

Alleluja, zbawienie, chwała i moc (1-6)

W nawiązaniu do psalmu responsoryjnego, w którym śpiewaliśmy: „Bądź błogosławiony, o Panie, Boże ojca naszego, Izraela, na wieki wieków. Twoja jest, o Panie, wielkość i potęga, sława, majestat i chwała, bo wszystko, co jest na niebie i na ziemi, jest Twoje”, podczas uwielbienia można śpiewać Kantyk z Księgi Apokalipsy św. Jana- „Alleluja, zbawienie, chwała i moc”.

(lub)

Ciebie, Boga wysławiamy (1-14)

Po przyjęciu Ciała Chrystusa, wyśpiewajmy Bogu hymn uwielbienia, dziękując Mu za nasze świątynie, w których możemy karmić się Słowem i Ciałem Jezusa.

Zakończenie:

Pieśń ku czci Patrona/Patronów kościoła

Zakończmy Mszę świętą śpiewem pieśni ku czci Patrona/Patronów, którego/których czcimy w naszych kościołach.


«« | « | 1 | 2 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

« » Czerwiec 2021
N P W Ś C P S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Pobieranie... Pobieranie...