Wtorek 3. tygodnia Adwentu

Boże, Ty w Chrystusie uczyniłeś nas nowym stworzeniem...

...wejrzyj łaskawie na dzieło swojego miłosierdzia i uwolnij nas od wszelkich skutków grzechu przez przyjście Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa. Który z Tobą żyje i króluje…

Pierwsza część modlitwy nosi bardzo wyraźny ślad nauczania św. Pawła. Chrystus, Nowy Adam, przez swoją Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie (Tajemnica Paschalna), uczynił nas nowym stworzeniem. „Ponieważ przez człowieka przyszła śmierć, , przez Człowieka też dokona się zmartwychwstanie. I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni” (1 Kor 15,21-22). Zanurzeni przez chrzest w Śmierci i Zmartwychwstaniu wierzący stają się nowym stworzeniem. Odnowienie nie dokonało się na mocy zasług człowieka. „Bóg okazuje nam swoją miłość przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami” (Rz 5,8) i „nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia” (Ef 2,5). Wydobyci z otchłani grzechu, wychwalamy Boga, bo „u Pana bowiem jest łaskawość i obfite u Niego odkupienie” (Ps 130,7). Stąd nasza pewność, że Bóg wejrzy na dzieło swojego miłosierdzia i przez ponowne przyjście swojego Syna ofiaruje nam rzeczywistość wolną od grzechu i śmierci.

 

 

 

 

 

 

 

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

« » Maj 2022
N P W Ś C P S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Reklama

Pobieranie... Pobieranie...

Reklama

Reklama