Przenajświętsza Trójca

Bóg jest miłością. Komentarze do liturgii i modlitwa wiernych

Wprowadzenie do liturgii

Bóg jest tajemnicą. Objawił jednak ludziom swoją wielką miłość, aby dać wszystkim udział w życiu wiecznym. Wychwalamy dzisiaj Boga w Trójcy Jedynego, Boga, który jest Ojcem, Syna, który jest Zbawicielem i Ducha Świętego, który nas uświęca. W imię Trójcy Świętej rozpoczęliśmy tę ofiarę, trwajmy więc zawsze złączeni z Bogiem, który nas kocha, zbawia i uświęca.

Abyśmy mogli mieć łączność z Bogiem Trójjedynym, wyznajmy swe grzechy i prośmy o przebaczenie, uświęcenie i umocnienie w miłości.

Wprowadzenie do liturgii słowa

Bóg objawił się Mojżeszowi jako miłosierny, litościwy ł wierny. On sam prowadził swój lud do ziemi wolności. W Chrystusie objawiła się najbardziej miłość Boga, który zbawia i przebacza, by ludzie mieli życie przez wiarę. Tę miłość Boga do ludzi wiernie głosił św. Paweł i o niej pisał w swych listach. Bóg jest tajemnicą, ale kocha każdego człowieka i chce jego zbawienia.

Modlitwa powszechna

Boga w Trójcy Jedynego, który jest miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność, prośmy, aby zesłał ludziom potrzebne łaski.

  1. Bóg jest Miłością, módlmy się, aby Kościół na całej ziemi mógł głosić miłość Boga i udzielał chrztu w imię Trójcy Świętej.
  2. Bóg jest miłosierny, módlmy się o miłosierdzie dla ludzi dotkniętych klęskami żywiołowymi, żyjących w głodzie i nędzy.
  3. Bóg jest litościwy, prośmy o litość dla nieuleczalnie chorych, dla cierpiących w szpitalach, dla pozbawionych pomocy w starości.
  4. Bóg jest cierpliwy, prośmy o cierpliwość Bożą dla żyjących w nienawiści, w zakłamaniu i niewierze.
  5. Bóg jest Mądrością, błagajmy o mądrość Bożą dla wszystkich zdających egzaminy dojrzałości, prośmy za uczniów kończących naukę w szkołach podstawowych.
  6. Bóg jest Życiem, módlmy się za zmarłych, aby mogli przez całą wieczność poznawać tajemnicę Bożej miłości.
  7. Bóg jest wierny w swych obietnicach, módlmy się, abyśmy sami dochowali wierności Bogu w Trójcy Jedynemu, pielęgnując miłość wzajemną i pełne zaufanie wobec Kościoła.

Boże, Ty jesteś Tajemnicą doskonałej jedności Ojca i Syna i Ducha Świętego, wysłuchaj nas, którzy błądzimy wśród niepewności ludzkiego poznania i spraw, abyśmy w świetle Twojej prawdy mogli rozpoznać sens swego życia, a przez miłość zrealizowali swoje powołanie do życia w zjednoczeniu z Tobą, który jesteś Miłością i żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Przed prefacją


Dziękujemy Bogu za tajemnicę Jego wewnętrznego życia, objawioną nam przez Chrystusa. Składajmy dzięki za stworzenie świata, zbawienie ludzi i nieustanne podtrzymywanie świata w istnieniu.

Przed rozesłaniem

Idziemy obdarzeni błogosławieństwem Ojca i Syna i Ducha Świętego, by zawsze i wszędzie dawać wyraz swej wiary i mieć łączność z Bogiem, który nas stworzył, zbawił i uświęca w drodze do pełni życia i szczęścia.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg
« » Czerwiec 2024
N P W Ś C P S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
Pobieranie... Pobieranie...