Pokarm na życie wieczne

Garść uwag do czytań na uroczystość Bożego Ciała roku A.

Bóg daje nam pokarm z nieba, Chleb, który jest Ciałem Jego Syna. Wokół tej prawdy, co zrozumiałe, koncentrują się czytania uroczystości Bożego Ciała.

1. Kontekst pierwszego czytania Pwt 8,2-3.14b-16a

Księga Powtórzonego Prawa to właściwie jedna wielka mowa Mojżesza. Na progu wejścia Izraela do Ziemi Obiecanej (po czterdziestoletnim kręceniu się po pustyni po wyjściu z Egiptu) przypomina on dobrodziejstwa, których Izrael doświadczył od Boga i przedstawia przestrogi na przyszłość.  O dziwo, ten sposób narracji wcale nie nuży. Pozwala przy tym łatwiej odczytać sens tego wszystkiego, co w ciągu owych  czterdziestu lat na pustyni się wydarzyło.

Czyli? W świetle wyjaśnień z 8 rozdziału, z których pochodzi przeznaczone na uroczystość Bożego Ciała czytanie, był to czas próby. Izraelici na własnej skórze doświadczył, jak wielki jest Ten, z którym zawarli przymierze; zobaczyli że nie jest jak bożki, które nic nie mogą. Ich Bóg potrafi dla swoich robić rzeczy wręcz niesamowite, działać cuda, których nawet by nie oczekiwali. Ale jeśli Izrael chce by zgodnie z zawartym przymierzem nadal się nim opiekował, musi na serio traktować przyjęte wtedy zobowiązania; musi szanować Jego prawo.

W czytaniu, które słyszymy posłużono się tylko niewielkimi fragmentami tego wywodu. Tymi, które przypominały jeden z cudów pustyni: mannę, którą dzięki Bożej dobroci  Izrael 40 lat jadł na pustyni zamiast chleba. Bo na ten cudowny przejaw Bożej łaskawości powoła się Jezus, kiedy będzie mówił o prawdziwym Chlebie, swoim Ciele,  które da ludziom Bóg na czas wędrówki do Nowej Ziemi Obiecanej, do nieba. Warto jednak ten wywód Mojżesza przeczytać w całości. Bo jest po prostu piękny. Sam tekst czytania – pogrubiony.

Pilnie przestrzegajcie wykonywania każdego polecenia, które ja wydaję dzisiaj, abyście żyli, rozmnażali się i weszli w posiadanie ziemi, którą Pan poprzysiągł [dać] waszym przodkom. Pamiętaj na wszystkie drogi, którymi cię prowadził Pan, Bóg twój, przez te czterdzieści lat na pustyni, aby cię utrapić, wypróbować i poznać, co jest w twym sercu; czy strzeżesz Jego nakazu, czy też nie. Utrapił cię, dał ci odczuć głód, żywił cię manną, której nie znałeś ani ty, ani twoi przodkowie, bo chciał ci dać poznać, że nie samym tylko chlebem żyje człowiek, ale człowiek żyje wszystkim, co pochodzi z ust Pana. Nie zniszczyło się na tobie twoje odzienie ani twoja noga nie opuchła przez te czterdzieści lat. Uznaj w sercu, że jak wychowuje człowiek swego syna, tak Pan, Bóg twój, wychowuje ciebie.

Strzeż więc nakazów Pana, Boga twego, chodząc Jego drogami, by żyć w bojaźni przed Nim. Albowiem Pan, Bóg twój, wprowadzi cię do ziemi pięknej, ziemi obfitującej w potoki, źródła i strumienie, które tryskają w dolinie oraz na górze - do ziemi pszenicy, jęczmienia, winorośli, drzewa figowego i granatowego - do ziemi oliwek, oliwy i miodu - do ziemi, gdzie nie odczuwając niedostatku, nasycisz się chlebem, gdzie ci niczego nie zabraknie - do ziemi, której kamienie zawierają żelazo, a z jej gór wydobywa się miedź. Najesz się, nasycisz i będziesz błogosławił Pana, Boga twego, za piękną ziemię, którą ci dał. Strzeż się, byś nie zapomniał o Panu, Bogu twoim, lekceważąc przestrzeganie Jego nakazów, poleceń i praw, które ja ci dzisiaj daję.

A gdy się najesz i nasycisz, zbudujesz sobie piękne domy i w nich zamieszkasz; gdy ci się rozmnoży bydło i owce, obfitować będziesz w srebro i złoto, i gdy wzrosną twe dobra - niech się twe serce nie unosi pychą, nie zapominaj o Panu, Bogu twoim, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. On cię prowadził przez pustynię wielką i straszną, pełną wężów jadowitych i skorpionów, przez ziemię suchą, bez wody, On ci wyprowadził wodę ze skały najtwardszej. On żywił cię na pustyni manną, której nie znali twoi przodkowie, chcąc cię utrapić i wypróbować, aby ci w przyszłości wyświadczyć dobro.

Obyś nie powiedział w sercu: «To moja siła i moc moich rąk zdobyły mi to bogactwo». Pamiętaj o Panu, Bogu twoim, bo On udziela ci siły do zdobycia bogactwa, aby wypełnić dzisiaj przymierze, jakie poprzysiągł twoim przodkom. Lecz jeśli zapomnisz o Panu, Bogu twoim, i pójdziesz za bogami obcymi, aby im służyć i oddawać im pokłon, oznajmiam ci dzisiaj, że zginiesz na pewno. Jak te narody, które Pan wygubił sprzed twego oblicza, tak i wy zginiecie za to, żeście nie słuchali głosu Pana, Boga waszego.

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg
« » Wrzesień 2023
N P W Ś C P S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
Pobieranie... Pobieranie...